Εκσυγχρονισμός της επιχείρησης με ρομποτικό βραχίονα στην ρολοκοπτική μηχανή.

Η SER.PA.M A.E στο πέρας των χρόνων εκσυγχρονίζεται, και βελτιώνει την ποιότητα των χαρτιών της. Ταυτόχρονα όμως, διατηρεί και ως κύριο μέλημά της, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της. Λόγο καθημερινής λειτουργίας της ρολοκοπτικής και αύξηση της παραγωγής, αποφάσισε η εταιρία να τοποθετήσει το ρομπότ έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγή μειώνοντας ”…

Περίσσότερα