Εκσυγχρονισμός της επιχείρησης με ρομποτικό βραχίονα στην ρολοκοπτική μηχανή.

Η SER.PA.M A.E στο πέρας των χρόνων εκσυγχρονίζεται, και βελτιώνει την ποιότητα των χαρτιών της. Ταυτόχρονα όμως, διατηρεί και ως κύριο μέλημά της, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της. Λόγο καθημερινής λειτουργίας της ρολοκοπτικής και αύξηση της παραγωγής, αποφάσισε η εταιρία να τοποθετήσει το ρομπότ έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγή μειώνοντας ” το βάρος ” και το χρόνο απασχόλησης των χειριστών της μηχανής.  

Έτσι, αποφασίσαμε και τοποθετήσαμε ένα νέο ρομποτικό βραχίονα μαζί με καινούρια τυλιχτική μηχανή. Με αυτό τον τρόπο το ρομπότ είναι εκείνο που τοποθετεί αυτόματα τα ρολάκια στην παλέτα και τα τυλίγει για να είναι έτοιμα για την αποθήκη.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος συσκευασίας, αυξάνεται την επεξεργασία, ενώ το προσωπικό μας απολαμβάνει βελτιωμένες συνθήκες εργασίας.